>
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
BGV Nieuwsbrief
Penningmeester
(Ledenadministratie)


Kees van Doorn
Zilverschoon 1
3405 DD Benschop
Tel: 452229
penningmeester@bgvbenschop.nl
Voorzitter

Vacant
E:
Benschop

Bestuur van de BGV

Emailadres BGV: info@bgvbenschop.nl
Kleuter en jeugd turnen
KeepFit

Ellen Ruitenbeek
Tel: 452645
E: Ellen

Jetteke Kral
E: Jetteke

Selectie

Lana van Thoor
E: Lana


Selectie en RG

Danique Ultee
E: Danique
Trainsters
Algemeen bestuurslid

Sandra Hoogendoorn
E: algemeen bestuur
Secretariaat

Ingrid Boer
E: secretaris BGV