Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn
Onderstaand vindt u het uitschrijfformulier voor leden van de BGV
Wij vragen u alle vragen te beantwoorden.
Waarna u het formulier kunt verzenden.
De groene vakken verplicht in te vullen

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie, of door het invullen van het opzegformulier op de website. Opzeggen 1 maand voor de contributie vervaldatum van 1 januari of 1 juli.

Bij te late opzegging (na 1 december of 1 juni) bent u een boete bedrag van euro 15,00 aan de BGV verschuldigd i.v.m. de kosten voor de vereniging.
De contributie van het lopende halfjaar moet altijd betaalt te worden.
Click for new image
Lid, of ouder/verzorger van jeugdlid jonger dan 18 jaar geeft hierbij aan dat het lidmaatschap van de BGV per eerstvolgende contributie vervaldatum van 1 juli of 1 januari wordt beeindigd.

De melding van beeindiging van het lidmaatschap wordt 1 maand voor het einde van het lidmaatschap aan het bestuur van de BGV bekend gemaakt

Voor de handtekening is uw complete naam voldoende.
Geboortedatum