>
Benschop, januari 2014

Geachte heer/mevrouw,

Sinds 2013 werken we samen als Benschopse zaalsportverenigingen op het gebied van sponsoring!

Dat heeft voor u tweeerlei voordelen, u wordt door slechts 1 persoon namens VIER zaalsportverenigingen
benaderd voor sponsoring in de sporthal.

Wij willen deze sponsorvorm gestalte geven door uw permanente reclame op te hangen in sporthal de Bosrand
in de vorm van een reclamebanner.

Specificaties voor de te maken banner:
1. maatvoering = 200 x 80 cm.
2. materiaal te maken en te leveren door Van Rooij Reclame uit Benschop
3. ontwerp reclamebanner voor rekening opdrachtgever (banner blijft eigendom van opdrachtgever),
kosten ca. 220,-- euro, exclusief BTW
4. montage/demontage wordt verzorgd door de verenigingen
5. u sluit een contract voor slechts 1 jaar, daarna wordt het contract stilzwijgend verlengd, de jaarlijkse
exploitatiekosten zijn 175,-- euro (geen BTW) geheel ten gunste van onderstaande verenigingen

Wij hopen op uw positieve reactie.

Met sportieve groet,

Namens de Samenwerkende binnensportverenigingen
UW BANNER IN "DE BOSRAND".
Heeft u interesse in sponsoring van de binnensport in sporthal "De Bosrand", vraag informatie op:
Download hier het concept sponsorcontract met informatie.
Benschop, januari 2014

Geachte heer/mevrouw,

Sinds 2013 werken we samen als Benschopse
zaalsportverenigingen op het gebied van sponsoring! 

Dat heeft voor u tweeerlei voordelen, u wordt door
slechts 1 persoon namens VIER
zaalsportverenigingen benaderd voor sponsoring in
de sporthal.

Wij willen deze sponsorvorm gestalte geven door uw
permanente reclame op te hangen in sporthal de
Bosrand in de vorm van een reclamebanner.

Specificaties voor de te maken banner:
1. maatvoering = 200 x 80 cm.
2. materiaal te maken en te leveren door Van
Rooij Reclame uit Benschop
3. ontwerp reclamebanner voor rekening
opdrachtgever (banner blijft eigendom van
opdrachtgever), kosten ca. 220,-- euro,
exclusief BTW
4. montage/demontage wordt verzorgd door de
verenigingen
5. u sluit een contract voor slechts 1 jaar,
daarna wordt het contract stilzwijgend
verlengd, de jaarlijkse exploitatiekosten zijn
175,-- euro (geen BTW) geheel ten gunste
van onderstaande verenigingen

Wij hopen op uw positieve reactie.

Met sportieve groet,

Namens de Samenwerkende
binnensportverenigingen


Badmintonvereniging de Bereshuttle,
Benschopse Gymnastiekvereniging,
Stichting Omnisport Benschop
Benschopse Volleybalclub BEVOC
Privacy verklaring
©2018 Kees van Doorn